fbpx
Feb 16, 2019
724 Views
33 3

मला एकाने विचारले “हरिश्चंद्र तारामती” आणि “शरदचंद्र बारामती” यात काय फरक आहे ? मी लगेच उत्तर दिले ज्याने स्वप्नात दिलेले वचन सत्यात पूर्ण केले तो राजा हरिश्चंद्र. आणि जो सत्यात दिलेले वचन स्वप्नातही पुर्ण करत नाही तो शरदचंद्र.

Written by

Leave a Reply

MENU